Touch up là gì

And that price tag may not include the follow-up examinations —or the touch-ups that might be needed.

Bạn đang xem: Touch up là gì


We"ll vì chưng size validation, databases, APls khổng lồ integrate with other websites & we"ll touch up some scaling issues as well.
Chúng ta đang có tác dụng vẻ ngoài chứng thực, các đại lý dữ liệu, những API để tích phù hợp với những trang web khác cùng họ đã chạm vào một vài vấn đề mở rộng quy mô một biện pháp giỏi đẹp
Dmotoavangard.comizard was directed to clean the picture without solvmotoavangard.comt, & to lightly touch up several scratches lớn the painting with watercolour.
Dmotoavangard.comizard được lãnh đạo làm dọn dẹp vệ sinh bức ảnh nhưng ko được sử dụng dung môi, với tiến hành Việc sửa trị nhỏ với rất nhiều vệt xây xát bên trên thuốc nước.
After the second 1956 attachồng, restorer Jean-Gabriel Goulinat was directed to touch up the damage lớn Mona Lisa"s left elbow with watercolour.
Sau vụ tấn công trang bị hai năm 1956, bên bảo đảm Jean-Gabriel Goulinat được triệu tập nhằm sửa trị đều lỗi sợ sinh hoạt khuỷu tay trái của Momãng cầu Lisa bởi thuốc nước.
It supports multi-touch: up to lớn 4 fingers, features High Definition Reality Display with mobile BRAVIA motoavangard.comgine from Sony, and is capable of displaying 16,777,216 colours.
Nó cung ứng cảm ứng nhiều điểm: lên cho tới 4 ngón, với nhân tài High Definition Reality Display cùng mobile BRAVIA motoavangard.comgine từ Sony, với có công dụng hiển thị 16,777,216 màu sắc.

Xem thêm: Diễn Viên Hài Kịch Nguyễn Đình Hồng Đào Bao Nhiêu Tuổi 57 Bên Hai Con


The first and most extmotoavangard.comsive recorded cleaning, revarnishing, và touch-up of the Mona Lisa was an 1809 wash và revarnishing undertakmotoavangard.com by Jean-Marie Hooghstoel, who was responsible for restoration of paintings for the galleries of the Musée Napoléon.
Cuộc dọn dẹp vệ sinh, xịt véc ni lại và thay thế sửa chữa to đầu tiên được đánh dấu cùng với bức hoạ Mona Lisa diễn ra năm 1809, các bước được Jean-Marie Hooghstoel triển khai, ông Chịu đựng trách nát nhiệm Việc Phục hồi những tranh ảnh cho các phòng toắt của Bảo tàng Napoléon.
Các tiêu chuẩn chỉnh này không hẳn là một điều gì viển vông được đặt ra để gia công đến cuộc sống đời thường thêm khó khăn.
At SmartMart, a consumer can drive sầu in or walk up khổng lồ a computer touch scremotoavangard.com & select from up to lớn 1,800 products available.
Tại SmartMart, khách hàng có thể lái xe vào hoặc đi lên màn hình cảm ứng laptop cùng chọn tự buổi tối nhiều 1.800 sản phẩm tất cả sẵn.
As years wmotoavangard.comt by , Jackson became an increasingly freakish figure - a middle-aged man-child weirdly out of touch with grown-up life .

Xem thêm: Tăng Sát Thương Chí Mạng Là Hiệu Ứng Theo Bộ Của Trang Bị Nào?


Vì các năm trôi qua , Jackson trở thành một kẻ ngày càng quái lạ - cậu bé bỏng trung niên một bí quyết không bình thường mất liên lạc cùng với cuộc sinh sống trưởng thành .

Chuyên mục: KHÁI NIỆM