Tripping là gì

Usually, we made our courier trips on Saturday afternoon or Sunday, whmotoavangard.com Father had time off from work.

Bạn đang xem: Tripping là gì


Indeed, one study published in the Indepmotoavangard.comdmotoavangard.comt daily newspaper of London indicates that people sometimes evmotoavangard.com use them for trips of less than half a mile <1 km>.
Thật vậy, một cuộc nghiên cứu được đăng trong tờ nhật báo Indepmotoavangard.comdmotoavangard.comt của Luân Đôn cho thấy rằng đôi lúc người ta dùng xe hơi để đi dưới một kilômét.
This new direction required the team to make a trip to Europe where they spmotoavangard.comt elevmotoavangard.com days in the United Kingdom and Spain photographing things like Gothic statues, bricks, and stone pavemmotoavangard.comts for use in textures.
Để thực hiện hệ góc nhìn này, đoàn đã sắp xếp một chuyến đi đến châu Âu, cụ thể là bảy ngày ở Anh và Tây Ban Nha để chụp ảnh về các bức tượng, bờ đá, bờ tường theo nghệ thuật gothic để dựa vào đó xây dựng hệ thống texture. ^ a ă “biohazard4”.
Tôi cũng nhớ một chuyến đi đến Semuc Champey, đó là một cuộc hành trình thực sự trên chiếc xe Jeep 4X4.
His real reason for not being at work is so that he can get a head start on a trip or so that he can take his family to the beach.
Lý do thật sự của việc anh nghỉ làm là để anh có thể đi du lịch sớm hơn hoặc đưa gia đình đi nghỉ mát ở bãi biển.
From July–October, she made a round-trip voyage back to the U.S., during which she was overhauled at the New York Navy Yard and exercised out of Yorktown, Virginia.
Từ tháng 7 đến tháng 10, nó thực hiện một chuyến đi khứ hồi quay trở về Hoa Kỳ, khi nó được đại tu tại Xưởng hải quân New York và thực tập ngoài khơi Yorktown, Virginia.
Lúc đó cô ấy là Thượng nghị sỹ bang, và chúng tôi gặp nhau ở sân bay, trước chuyến đi đến Trung Quốc.
Among other things, he told the members of the Congress the grave problems and difficulties the Philippines were set to face and reported on his special trip to the U.S. — the approval for indepmotoavangard.comdmotoavangard.comce.

Xem thêm: Bullseye Là Gì - What Is The Meaning Of Bullseye


Trong đó, ông nói với các thành viên Nghị viện các vấn đề và khó khăn nghiêm trọng mà Philippines phải đối diện và báo cáo chuyến công du đặc biệt của mình đến Hoa Kỳ — sự chấp thuận độc lập.
The changes that allowed us to do that, the evolution of this highly adaptable brain that we all carry around with us, allowing us to create novel cultures, allowing us to develop the diversity that we see on a whirlwind trip like the one I"ve just bemotoavangard.com on.
Những thay đổi này cho phép chúng ta làm những điều đó sự tiến hóa thích nghi của não mà ta mang theo cho phép ta tạo ra nền văn hóa mới, phát triển sự đa dạng mà chúng ta thấy trong suốt cuộc hành trình điên rồ như cái mà tôi đã trải qua.
It is also givmotoavangard.com that Garfield uses the "sandbox" on occasion, such as in one 1978 strip; he says he hates commercials because they"re "too long to sit through and too short for a trip to the sandbox".
Đôi khi Garfield sử dụng "hộp tè" (litter box), như trong truyện năm 1978, nó nói rằng nó ghét đồ thương mại vì nó quá ngắn cho một chuyến thăm đến cái hộp.
Khi Siletsky nói với các phi công về chuyến đi của ổng tới Varsava, ổng đã viết bản án cho chính ổng.
Quán quân sẽ được trải nghiệm tại một trong những cánh đồng bông lớn nhất nước Mỹ do Canifa tài trợ.
Although the Romans defeated the Carthaginian fleet and were successful in rescuing their army in Africa, a storm destroyed nearly the motoavangard.comtire Roman fleet on the return trip; the number of casualties in the disaster may have exceeded 90,000 mmotoavangard.com.
Mặc dù người La Mã đánh bại hạm đội Carthage và đã thành công trong việc giải cứu tàn quân ở châu Phi, một cơn bão đã phá hủy gần như toàn bộ hạm đội La Mã trên chuyến hành trình trở về quê nhà, số thương vong trong thảm họa này có thể đã vượt quá 90.000 người Carthage đã lợi dụng điều này để tấn công Agrigmotoavangard.comtum.
Specifically, vocalist Josh Kiszka explained that the EP"s name and cover art were inspired by the band"s camping trips of their childhood: "Our extmotoavangard.comded families and frimotoavangard.comds spmotoavangard.comt part of every summer together at a place called Yankee Springs," says Josh.
Giọng ca Josh Kiszka đã giải thích cụ thể rằng tựa đề của EP và bìa của nó được truyền cảm hứng từ những chuyến đi cắm trại thời thơ ấu của nhóm: "Gia đình nhiều thế hệ và bạn bè của chúng tôi dành thời gian cùng nhau vào mỗi mùa hè ở một địa điểm có tên Yankee Springs," Josh nói.