TURNAROUND TIME LÀ GÌ

Định nghĩa Turnaround Time (TAT) là gì?

Turnaround Time (TAT) là Turnaround Time (TAT). Đây là nghĩa giờ Việt của thuật ngữ Turnaround Time (TAT) - một thuật ngữ trực thuộc đội Technology Terms - Công nghệ ban bố.

Bạn đang xem: Turnaround time là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quay vòng thời hạn (TAT) là khoảng thời hạn tự thời gian nộp hồ sơ của một quá trình đến thời điểm ngừng của quy trình. Nó cũng rất có thể được coi như thể tổng các khoảng chừng thời gian gian mong chờ để sở hữu được vào bộ nhớ hoặc mặt hàng chờ sẵn sàng chuẩn bị, thực hiện bên trên CPU và thi nguồn vào / cổng output. Quay vòng thời gian là một trong thước đo đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá những thuật toán thù lập định kỳ trình của một hệ quản lý điều hành.

Giải phù hợp ý nghĩa

Trong thuật ngữ đơn giản dễ dàng, thời hạn quay vòng là lần tổng quan trọng cho 1 ứng dụng nhằm cung cấp sản lượng quan trọng cho người dùng. Từ góc nhìn hệ thống một loạt, thời hạn cù vòng rất có thể được coi là thời hạn triển khai theo đội hình một loạt và in công dụng. Khái niệm về thời gian xoay vòng giống nhau cùng với thời gian chì với tương phản bội với những có mang về thời hạn chu kỳ. Quay vòng thời gian được biểu đạt trong số pháp luật của đơn vị thời hạn cho một tâm lý khối hệ thống rõ ràng với vào phần đa thời khắc cho 1 thuật toán thù nhất quyết. Quay vòng thời hạn khác nhau cho các vận dụng khác biệt và các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Xem thêm: Cách Chơi Kindred Mùa 10: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Kindred, Kindred Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Kindred

What is the Turnaround Time (TAT)? - Definition

Turnaround time (TAT) is the time interval from the time of submission of a process to the time of the completion of the process. It can also be considered as the sum of the time periods spent waiting lớn get inkhổng lồ memory or ready queue, execution on CPU & executing input/output. Turnaround time is an important metric in evaluating the scheduling algorithms of an operating system.

Understanding the Turnaround Time (TAT)

In simple terms, turnaround time is the total time needed for an application lớn provide the required output khổng lồ the user. From a batch system perspective, turnaround time can be considered the time taken in batch formation và printing of results. The concept of turnaround time overlaps with lead time và contrasts with the concept of cycle time. Turnaround time is expressed in terms of units of time for a specific system state & at times for a given algorithm. Turnaround time varies for different applications and different programming languages.

Thuật ngữ liên quan

MicroprocessorCentral Processing Unit (CPU)CPU TimePixel PipelinesBypass AirflowEquipment FootprintIn-Row CoolingRaised FloorServer CageInternet Radio Appliance

Source: Turnaround Time (TAT) là gì? Technology Dictionary - motoavangard.com - Techtopedia - Techterm