Undefined Là Gì

Nếu ai đang dấn thân vào JavaScript, một giữa những thiết bị bạn phải học trước tiên chính là những một số loại data. Nhỏng Lúc chúng ta nói về Numbers, Strings và Booleans hơi ví dụ, những object cũng ổn định cơ mà khi null và indentified nhập cuộc thì hầu hết sản phẩm công nghệ đã trngơi nghỉ buộc phải rối hơn một ít.

Bạn đang xem: Undefined là gì

Nếu bạn muốn nắm rõ những ví dụ sau đây, hãy mở DevTools Console bằng phương pháp nhấn Ctrl+Shift+J (Windows / Linux) or Cmd+Opt+J (Mac).


*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dòng đầu tiên: undefined == null, trả về true vị JavaScript nỗ lực biến đổi cả nhì giá trị về thuộc nhiều loại.

Dòng sản phẩm công nghệ hai: undefined === null, cho chúng ta biết “Hãy so sánh với các nhiều loại data” (căn phiên bản là check xem cả nhì tất cả tương đương nhau không) với JavaScript cũng đầy đủ hợp lý để thấy được sự khác biệt cho nên nó trả về “false”.

Xem thêm: " Cart Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cart Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Cart

Và cái cuối cùng: !undefined === !null, đặc điểm này thì đơn giản và dễ dàng rộng. Vì cả hai giá trị bị khước từ phần nhiều trả về true, chúng ta tất cả nhì quý hiếm true, thì sau cùng nó là true.

Nghe dường như tương đối sai sai, với thiệt ra, đó là chiếc tuyệt của ngôn từ này.

NaN (Not a Number)


Sau ki sẽ phát âm null cùng unidentified là gì, cùng sự không giống nhau của bọn chúng, bọn họ vẫn nói đến cực hiếm NaN.

Tôi suy nghĩ quan niệm này cũng đủ dễ nắm bắt. JavaScript return giá trị này Khi cái họ nhận được không hẳn số. lấy một ví dụ, bạn có nhu cầu lấy cực hiếm “cucumber” trừ 10 hoặc rước “R2D2” phân chia cho 12 vậy.