Upset stomach là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Upset stomach là gì

*
*
*

stomach
*

stomach /"stʌmək/ danh từ dạy dỗ dày bụngwhat a stomach!: bụng sao béo thế! sự đói, sự thèm ănkhổng lồ stay one"s stomach: tạo cho đỡ đói niềm tin, bụng dạto put stomach in someone: khiến cho ai bao gồm tinc thầnto lớn have sầu no stomach for the fight: không thể lòng dạ như thế nào hành động nữalớn be of a proud (higt) stomach tự thị từ đại, trường đoản cú kiêu ngoại cồn từ ăn, nuốt (nghĩa bóng) cam Chịu đựng (nhục); nuốt (hận)
bụngLĩnh vực: y họcdạ dàycascade stomach: dạ dày hình bậcfundus of stomach: lòng dạ dàyhour-glass stomach: dạ dày nhị buồnglymphatic nodules of stomach: nang bạch ngày tiết dạ dàyruga of stomach: nếp dạ dàystomach pump: cái bơm dạ dàystomach tube: ống rửa dạ dàythoracic stomach: bao tử nâng tới ngựcwaterfall stomach: bao tử hình tháccardiac stomachtrọng điểm vịdạ dàyfourth stomach: dạ múi khế (đoạn sản phẩm bốn của bao tử loài nnhì lại)hog stomach cleaning machine: sản phẩm công nghệ sản xuất dạ dàystomach slimmer: sản phẩm bóc niêm dịch dạ dàyfore stomachdạ tổ ong (đoạn máy nhì của dạ dày)stomach cavityvùng bụngstomach endcuống domain authority dầy
*

*Xem thêm: Bạn Có Biết Phi Nhung Bao Nhiêu Tuổi, Bạn Có Biết Phi Nhung Cao Bao Nhiêu Không

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

stomach

Từ điển Collocation

stomach noun

1 part of the body where food is digested

ADJ. empty, full You shouldn"t drink wine on an empty stomach (= without eating food). | queasy, upphối She"s been off work with an upphối stomach. | svào You need a strong stomach to go on the giant roller coaster. | weak

VERB + STOMACH turn The smell of the dead dog turned his stomach. | settle He had a hangover, so he ordered a sandwich to lớn settle his stomach. | settle in A feeling of nausea settled in her stomach. | pump He had his stomach pumped after taking an overdose.

STOMACH + VERB churn, heave sầu, lurch My stomach lurched as another big wave hit the boat. | rumble | tighten, turn (over), twist

STOMACH + NOUN abít, bug, cancer, complaint, cramp, disorder, illness, pain, problem, ulcer, upphối | lining, wall | acids, juices | contents Human remains were found ahy vọng the stomach contents of the shark. | pump, tube

PREPhường. in the/your ~ enzymes in the stomach

PHRASES butterflies in your stomach I had butterflies in my stomach as I went khổng lồ get my exam results. | the pit of your stomach I felt a sickening feeling in the pit of my stomach when I saw the ambulance.

2 front part of the body toàn thân below the chest

ADJ. firm, flat | bulging, fat, flabby, large, stout | bloated, swollen | bare

VERB + STOMACH hold in, pull in, suck in He sucked in his stomach as he walked past the girls. | lie on | clutch, hold ‘hotline a doctor!’ he said, clutching his stomach. | pat, rub ‘I"m eating for two now,’ she said, patting her stomach.

STOMACH + VERB protrude, stichồng out

STOMACH + NOUN muscles | injury, strain, wound

PREP.. on the/your ~ I lay on my stomach on the beach.

Từ điển WordNet


n.

an inclination or liking for things involving conflict or difficulty or unpleasantness

he had no stomach for a fight

an appetite for food

exercise gave sầu hyên a good stomach for dinner

v.

bear khổng lồ eat

He cannot stomach raw fish
Xem thêm: Nhẫn Sơn Thạch Có Thể Mua Ở Đâu? Nhẫn Vua Rồng

English Synonym và Antonym Dictionary

stomachs|stomached|stomachingsyn.: abdomen bear belly endure st& take tolerate

Chuyên mục: KHÁI NIỆM