Urd là gì

Hế lôôô bạn bè, bài xích này mình vẫn đi tiếp quá trình có tác dụng dự án công trình ứng dụng với các bước của BA trong số đó.

Ở phần trước tôi đã note lại tiến độ thứ nhất là Analysis, bao gồm 6 bước nhỏ: Project Definition >> Elicitation >> Analysis >> Documentation >> Verification >> Management.


*

Hi vọng bằng hữu sẽ không còn Cảm Xúc cạnh tranh đọc lúc gọi mang đến trên đây.

Sau bước Analysis này bọn họ đã tất cả tư liệu miêu tả yêu thương cầu, tức là vẫn biết được quý khách hàng bắt buộc gì. Giờ BA cùng team dự án công trình đã đi vào quy trình tiến độ kiến thiết khối hệ thống thế nào cho đáp ứng nhu cầu đầy đủ yêu cầu này nhé bạn bè