Urge Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Urge là gì

*
*
*

urge
*

urge / :d / danh từ sự can hệ, sự thôi thúc nước ngoài đụng từ thúc, thúc giục, giục gikhổng lồ urge the horse onward: thúc ngựa tiến lênkhổng lồ urge someone to vì something: thúc giục ai làm điều gì vậy nài nỉ, nỗ lực tmáu phụcthe shopkeeper urged me lớn buy a hat: quán ăn nề tôi sở hữu một cái mũ nêu ra, khuyến nghị, by tỏ chủ trưng; vật chứng, viện chứng; nhận mạnhto urge the need for economy: nêu ra vấn đề cần thiết phi tiết kiệm; nhấn mạnh sự quan trọng phi máu kiệm
Lĩnh vực: xây dựnggiục

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): urgency, urge, urging, urgent, urgently


*

Xem thêm:

*

*

urge

Từ điển Collocation

urge noun

ADJ. great, irresistible, overwhelming, powerful, svào, terrible, uncontrollable, violent, wild | sudden I felt a sudden urge khổng lồ smash the teapot against the wall. | instinctive sầu, natural an instinctive sầu urge lớn tap your feet to the beat of the music | primal, primeval, primitive the primal urge to lớn reproduce | biological, creative, sexual

VERB + URGE feel, get, have sầu | control, fight (back), resist, suppress She resisted the urge to kiss him. I suppressed a strong urge to lớn yawn. | overcome He overcame his urge khổng lồ run from the room. | satisfy

PREP.. ~ for Leaving hlặng off the guest danh mục satisfied her urge for revenge.

Từ điển WordNet


English Synonym & Antonym Dictionary

urges|urged|urgingsyn.: advise agitate coax drive sầu force goad incite plead press pressure prod prompt provoke push spur