Valor Là Gì

He later wrote on such topics as ethics, justice, knowledge, moderation, piety, the soul, và valor.

Bạn đang xem: Valor là gì


Sau này ông viết về những chủ đề như đạo đức, công lý, kiến thức, ngoan đạo, linc hồn, sự chừng mực với lòng dũng cảm.
Within two years, he brought the area inkhổng lồ complete submission by wise and adroit administration no less than by his brilliant valor.
Trong vòng 2 năm, ông khiến cho vùng này trở bắt buộc hoàn thành do các chế độ sáng ý và khôn khéo không hề kém gì sự dũng cảm tuyệt đối hoàn hảo của ông.
Bất chấp sự mất mát của anh, Iturbide đang trường đoản cú phân minh bản thân vào trận đánh này vì chưng sự dũng cảm và bền chí.
Statues to them were erected as offerings of thanks khổng lồ the gods —an honor not otherwise accorded lớn mortals— và poets sang of their valor.
Tượng nhằm tôn vinh họ được dựng lên có tác dụng lễ đồ gia dụng tạ ơn những thần—một vinh dự hay ko ban cho những người phàm—cùng thi sĩ mệnh danh sự dũng cảm của mình.
In Chile, it is also called Impuesto al Valor Agregabởi and, in Peru, it is called Impueskhổng lồ General a las Ventas or IGV.
Tại Chile nó được gọi là Impuesto a las Ventas y Servicquả táo, sinh hoạt Tây Ban Nha được Hotline là Impuesto lớn sobre el Valor Añadido và sinh sống Peru nó được điện thoại tư vấn là Impuesto lớn General a las Ventas hoặc IGV.
“When the rules of civilized society are suspended, when killing becomes a business and a sign of valor & heroism,” wrote clergyman Charles Parsons in 1917, “then it seems almost useless khổng lồ talk about crime in the ordinary sense.”
Năm 1917, một giới chức giáo-phđộ ẩm Charles Parsons viết: “Lúc những phép tắc của nền vnạp năng lượng minch bị vứt xó, khi sự giết thịt tín đồ trsinh sống yêu cầu một nhiệm vụ, một tiêu chuẩn chỉnh của sự phđộ ẩm giá bán cùng tính hero, thì kể tới trọng tội theo nghĩa thông thường phần lớn là thừa”.
While being held, Camang lại was granted the Premio Francisco Ojeda al Valor Periodístiteo (Francisteo Ojedomain authority Award for Journalistic Courage).
Trong Khi bị giam giữ, Cađến đã có trao Premio Francisco Ojedomain authority al Valor Periodístico (Giải Francisteo Ojeda cho Sự anh dũng trong nghề báo).
Naaman was a captain of the host of the king of Syria, an honorable man, a mighty man in valor, but he was also a leper (see 2 Kings 5:1).
Na A Man, quan tiền tổng binc của vua Sy Ri, là một trong tín đồ đáng tôn trọng, trẻ trung và tràn đầy năng lượng với lòng dũng cảm, nhưng mà bệnh tật phung (xin coi 2 Các Vua 5:1).
Truy cập ngày 29 mon 3 năm năm ngoái. ^ “Valores Medtiện ích ios de Temperature y Precipitación-Santa Fe: Rosario” (bởi giờ đồng hồ Tây Ban Nha).
In 1971, Varallo was awarded the Golden Medal for Military Valor for the deeds of its population against the German occupation in the late stages of World War II.

Xem thêm: C Ơi Delulu Nghĩa Là Gì Vậy Ạ? #Cfs8943: Cả Nhà Cho Em Hỏi Delulu Là


Năm 1971, Varallo đã được tặng thưởng Huy chương thơm rubi đến quý giá quân sự chiến lược đến các hành động của dân chúng chống lại sự chỉ chiếm đóng góp của Đức trong tiến trình cuối của Chiến tranh trái đất đồ vật II.
We have khổng lồ break this cycle of violence và get in there early with our children, our youngest children, & valorize them, not stigmatize them.
Chúng ta rất cần được phá vỡ lẽ vòng tròn của sự việc bạo lực này cùng sớm rước thừa nhận thức này tới các đứa tthấp của họ. tuy nhiên theo 1 hướng tích cực, gắng bởi xấu đi.
For example, Homer’s Iliad, the oldest surviving work of Greek literature, describes how noble warriors, companions of Achilles, laid down their arms at the funeral rites for Patroclus và competed lớn prove their valor in boxing, wrestling, discus & javelin throwing, & chariot racing.
Thí dụ, Iliad của Homer, tác phẩm xưa duy nhất còn vĩnh cửu của văn uống học tập Hy Lạp, diễn đạt vấn đề các đồng chí trực thuộc loại dõi quý tộc, anh em của Achilles, đặt khí giới xuống tại tang lễ mang đến Patroclus với trhào kiệt về quyền thuật, đấu trang bị, ném nhẹm đĩa cùng lao, với đua xe pháo ngựa nhằm minh chứng lòng dũng cảm.
Defining Bushivày as "a perfect creed", Millán-Astray said that "the Spanish legionnaire is also a samurai and practices the Bushivị essentials: Honor, Valor, Loyalty, Generosity, and Sacrifice", và added that Spain would become a great power like nhật bản by adhering khổng lồ the code"s principles.
Định nghĩa võ sĩ đạo nhỏng "một bản tín điều trả hảo", José Millán Astray bảo rằng "quân đoàn Tây Ban Nha cũng là một trong samurai và triển khai những nguyên tắc tinch túy của võ sư đạo: danh dự, dũng cảm, trung thành, rộng lớn lượng, hi sinh" cùng Tây Ban Nha vẫn biến hóa một cường quốc như Nhật Bản bằng phương pháp vâng lệnh những quy tắc của điều phương pháp.
Though outnumbered by some 135,000 invaders, Israel’s 32,000 fighting men might still have sầu been inclined khổng lồ ascribe God-given victory to their own valor.
Mặc dù lực lượng xâm lấn phần đông khoảng chừng 135.000 bạn, Y-sơ-ra-ên cùng với lực lượng 32.000 bạn vẫn có thể có khuynh hướng coi thành công mà Đức Chúa Ttách ban mang lại là do sức mình.
While serving in the United States Navy in World War II, I learned of brave sầu deeds, instances of valor, và examples of courage.
Khi Giao hàng trong Hải Quân Hoa Kỳ vào Đệ Nhị Thế Chiến, tôi đang học tập được hầu hết hành vi can đảm, gần như hành vi dũng cảm, cùng số đông tnóng gương anh dũng.
It was immensely popular and contributed to lớn raising the protệp tin of the shamrock as an image of Ireland: Oh The Shamrock - Through Erin"s Isle, To sport awhile, As Love sầu & Valor wander"d With Wit, the sprite, Whose quiver bright A thousand arrows squander"d.
Nó vẫn trlàm việc yêu cầu khôn cùng phổ cập, và đóng góp phần cải thiện vị nắm của shamrochồng nlỗi một hình ảnh của Ireland: Oh The Shamrock - Through Erin"s Isle, To sport awhile, As Love sầu và Valor wander"d With Wit, the sprite, Whose quiver bright A thousand arrows squander"d.
Despite your insufferable arrogance the god-king has come lớn admire Spartan valor và fighting skill.
Mặc cho sự ngạo mạn của ngươi, Vương Thần vẫn hâm mộ sự dũng cảm... với rất nhiều khả năng hành động của tín đồ Sparta.