VEIL LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Veil là gì


Bạn đang xem: Veil là gì

*

*

*

*

Xem thêm: Dvd-R Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Phân Biệt Các Loại Đĩa Dvd Trên Thị Trường

veil /veil/ danh từ mạng che mặtlớn raise the veil: nâng mạng che mặt lênlớn drop the veil: bỏ mạng che mặt xuống trướng, mànthe veil of the temple: bức trướng của ngôi đềna veil of clound: màn mâya veil of mist: màn sươngthe veil of night: màn đêm bê ngoài giả dối, lốtunder the veil of religion: đột lốt tôn giáo tiếng khàn, tiếng khản (do bị cảm lạnh…) (như) velumbeyond the veil ở cộng đồng bên kia, ở địa ngụclớn take the veil đi tu ngoại động từ che mạnglớn veil one”s face: che mặt phẳng mạng che, ám, phủa cloud veiled the sun: một đám mây che mặt trời che đậy, che giấu, giấu kínlớn veil one”s purpose: chay đậy mục dích của tôilớn be veiled in mystery: bị giấu kín trong màn kín đáo


*

veil

Từ điển Collocation

veil noun

1 piece of material for covering a woman”s head

ADJ. bridal The bridal veil was fringed with lace.

VERB + VEIL wear | lift (back), remove, take off

VEIL + VERB cover sth A veil covered her face.

PREP. behind a/the ~ I couldn”t see her face behind the veil.


2 sth that stops you knowing the full truth about sth

VERB + VEIL lift The government has decided lớn lift the veil on its plans. | draw It would be better lớn draw a veil over what happened next (= not talk about it).

PREP. behind/under ~ of The work is carried out behind a veil of secrecy.

Từ điển WordNet

English Synonym và Antonym Dictionary

veils|veiled|veilingsyn.: camouflage cloak conceal cover disguise eclipse hide mask obscure screenant.: unveil

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng


Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.