Veil Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Veil là gì


Bạn đang xem: Veil là gì

*

*

*

*

Xem thêm: Dvd-R Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Phân Biệt Các Loại Đĩa Dvd Trên Thị Trường

veil /veil/ danh từ mạng đậy mặtlớn raise the veil: nâng mạng bịt mặt lênmập drop the veil: băng hà đậy khía cạnh xuống trướng, mànthe veil of the temple: bức trướng của ngôi đềna veil of clound: màn mâya veil of mist: màn sươngthe veil of night: màn đêm bê quanh đó điêu trá, lốtunder the veil of religion: bỗng vết tôn giáo giờ khàn, giờ đồng hồ khan (vì bị cảm lạnh…) (như) velumbeyond the veil ở cộng đồng bên đó, sống địa ngụcmập take the veil đi tu ngoại động từ bịt mạnglớn veil one”s face: che phương diện phẳng mạng đậy, ám, phủa cloud veiled the sun: một đám mây bịt phương diện trời bịt bịt, che giấu, giấu kínKhủng veil one”s purpose: ctuyệt đậy mục dích của tôibự be veiled in mystery: bị giấu bí mật trong màn kín đáo


*

veil

Từ điển Collocation

veil noun

1 piece of material for covering a woman”s head

ADJ. bridal The bridal veil was fringed with lace.

VERB + VEIL wear | lift (back), remove, take off

VEIL + VERB cover sth A veil covered her face.

PREP. behind a/the ~ I couldn”t see her face behind the veil.


2 sth that stops you knowing the full truth about sth

VERB + VEIL lift The government has decided phệ lift the veil on its plans. | draw It would be better lớn draw a veil over what happened next (= not talk about it).

PREP.. behind/under ~ of The work is carried out behind a veil of secrecy.

Từ điển WordNet

English Synonym và Antonym Dictionary

veils|veiled|veilingsyn.: camouflage cloak conceal cover disguise eclipse hide mask obscure screenant.: unveil

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng


Leave sầu a Reply Hủy

Lưu thương hiệu của mình, email, với trang web trong trình chăm chút này đến lần phản hồi sau đó của tôi.