VISION LÀ GÌ

an experience in which you see things that do not exist physically, when your mind is affected powerfully by something such as deep religious thought or drugs or mental illness:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ motoavangard.com.

Bạn đang xem: Vision là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Hobbyist Là Gì Trong Tiếng Việt? Hobbyist Nghĩa Là Gì


the ability to imagine how a country, society, industry, etc. could develop in the future and to plan for this:
the ability to imagine how a country, society, industry, etc., will develop in the future and to plan in a suitable way:
a person who is able to imagine how a country, society, industry, etc., will or should develop in the future and to plan in a suitable way:
the ability to imagine how something could develop in the future, or the ideas that come from imagining in this way:
There"s a lack of leadership, a lack of vision, and a lack of organization in the industry as a whole.
the vision to do sth The company management had the vision to give its employees a share of the profits.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}