Warm Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Warm là gì

*
*
*

warm
*

warm /wɔ:m/ tính từ ấm; khiến cho ấmwarm water: nước ấmwarm exercise: bài thể dục thể thao tạo cho nóng ngườiwarm clothes: xống áo ấm (hội họa) ấm (màu sắc) (thể dục thể thao,thể thao) còn nồng, không bay hết; còn bắt đầu, còn rõ (tương đối, dấu vết của không ít nhỏ thú) sôi sục, thân thiện, nhiệt liệtwarm admirer: người ái mộ nhiệt tìnhwarm controversy: cuộc tranh cãi sôi nổiwarm encouragement: sự khích lệ nhiệt độ tình thân thương, nồng hậua warm welcome: sự đón rước niềm nởwarm temperament: tính đa tình nguy hiểm; trọng yếu (địa chỉ, địa điểm)a warm position: một địa điểm nguy hiểmone of the warmest corners on the battlefield: một giữa những Khu Vực ác liệt tốt nhất trên chiến trường giàu có (sống) quen việc, ấm chỗ (công chức) (thông tục) sắp đến tìm thấy, giao động (trò nghịch tphải chăng con)you are getting warm: cậu sắp đến thấy rồi đấywarn language (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (như) warm wordswarm words tiếng nói nặngwarm work các bước gay go nguy hiểm; cuộc xung tự dưng gay go nguy hiểmto lớn make it (things) warm for somebody làm mếch lòng ai, làm ai từ bỏ ái danh từ đồ vật nóng, đồ gia dụng làm cho nóng (áo...) sự sưởi ấm, sự tạo nên lạnh ngườikhổng lồ have a warm: sưởi đến nóng, làm gì mang đến ấm người ngoại động từ tạo nên lạnh, đun sôi, tạo cho ấmlớn warm water: đun nước cho nóngto warm oneself: sưởi, pkhá nắng nóng cho ấm (nghĩa bóng) có tác dụng khó chịu, trêu tứckhổng lồ warm someone: trêu tức ai (nghĩa bóng) kích mê thích, làm cho sôi nổi, tạo cho ấm (lòng...)the sight of the children warms my heart: nhận ra các em nhỏ lòng tôi ấm lên tấn công, quất, vụtto lớn warm someone <"s jacket>: nện đến ai một trận nội động từ sưởi ấm tức giận, phạt gắt, phân phát tức sổi nổi lênto warm to bao gồm thiện nay cảm cùng với, thích (ai)my heart warms lớn him: tôi cảm thấy thích anh talớn warm up khiến cho rét, làm cho ấm; hâm (thể dục,thể thao) khởi đụng cho nóng người trsống nên hết dạ, trnghỉ ngơi nên sôi nổi
ấmwarm backup: dự phòng ấmwarm boot: thúc ấmwarm end: đầu ấmwarm front: tuyến ấmwarm start: khởi ấmwarm up: sự sưởi ấmwarm up: sưởi ấmđun nónglàm ấmcó tác dụng nóngnóngwarm air: không gian nóngwarm air curtain: màn không gian nóngwarm air duct: ống dẫn không gian nóngwarm air furnace: lò không gian nóngwarm air furnace: phòng đốt (không) khí nóngwarm air furnace: lò sản xuất bầu không khí nóngwarm air heating: sự sưởi bằng không khí nóngwarm boot: khởi cồn nóngwarm end: đầu nóngwarm end: phía nóngwarm forming: chế tạo hình nóngwarm forming: sự rèn nóngwarm front: fron lạnh (khí tượng học)warm link: liên kết nóngwarm refrigerant gas: gas môi chất giá nóngwarm refrigerant gas: ga môi chất rét nóngwarm restart: tái khởi cồn nóngwarm section of pipeline: đoạn ống ga nóngwarm start: khởi động nóngwarm start: sự khởi cồn nóngwarm up: làm cho nóngwarm water curing: sự bảo dưỡng (bê tông) bởi nước nóngwarm wet weather regime: chế độ khí hậu nóng ẩmsự sưởi ấmsưởi ấmwarm up: sự sưởi ấmtăng nhiệtvật làm cho ấmLĩnh vực: xây dựnghâmwarm air heating (system)khối hệ thống sưởi không gian ẩmwarm comfortsự đam mê nghi nhiệtwarm laboratorychống phân tách "nửa nóng"warm roofmái giữ nhiệtwarm startsự khởi hễ lại mượt o ấm, lạnh § warm a connection : đập vào đoạn nối § warm shutdown : ngừng tạm § warm stacking : cất giữ thiết bị § warm up : đập đoạn nối

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): warmth, warm, warmly


*

Xem thêm: 11/2 Tới Reset Đền Ngự Trát Vàng Âm Dương Sư, Hướng Dẫn Chơi Âm Dương Sư

*

*

warm

Từ điển Collocation

warm adj.

1 at a fairly high temperature

VERBS be, feel, look | get, grow How can we get warm? She felt her face grow warm at his remarks. | keep, stay She tries lớn keep warm by sitting right next to the fire. The bread should stay warm for at least half an hour. | keep sb/sth These will keep your feet warm. | serve sth Bake for 15 minutes and serve sầu warm with Greek yogurt.

ADV. exceptionally, extremely, particularly, really, very | almost It was a mild day, almost warm. | just Add the soured cream and cook, stirring, until just warm. | faintly, pretty, quite, reasonably, relatively, slightly | enough, sufficiently Are you sure you"ll be warm enough dressed like that? | beautifully, blissfully, comfortably, deliciously, pleasantly, wonderfully sliding further down into the blissfully warm bed | uncomfortably The room seemed uncomfortably warm. | surprisingly | unseasonably, unusually The night air was soft và unseasonably warm.

PHRASES nice (and) warm Come và have sầu a nice warm drink by the fire. That jacket looks nice and warm.

2 friendly

VERBS be, sound | become

ADV. exceptionally, extremely, immensely, marvellously, really, very an immensely warm và friendly person | genuinely | surprisingly

Từ điển WordNet


v.

make warm or warmer

The blanket will warm you

adj.

having or producing a comfortable & agreeable degree of heat or imparting or maintaining heat

a warm body

a warm room

a warm climate

a warm coat

psychologically warm; friendly & responsive

a warm greeting

a warm personality

warm support

(color) inducing the impression of warmth; used especially of reds & oranges & yellows

warm reds & yellows & orange

characterized by liveliness or excitement or disagreement

a warm debate

uncomfortable because of possible danger or trouble

made things warm for the bookies

of a seeker; near lớn the object sought

you"re getting warm

hot on the trail

adv.


English Synonym và Antonym Dictionary

warms|warmed|warming|warmer|warmestsyn.: congenial cordial enthusiastic friendly hot tepidant.: cold cool