WHERE AM I LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ motoavangard.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Where am i là gì

used when referring lớn a time between twelve sầu o"clock at night và twelve sầu o"cloông chồng in the middle of the day:
abbreviation for amplitude modulation: a type of radio broadcasting in which the strength of the signal changes, producing sound of a lower quality than FM:
used when referring khổng lồ a time between twelve sầu o’cloông xã at night and twelve sầu o’clock in the middle of the day; past the middle of the night, or in the morning:
abbreviation for amplitude modulation (= one of two main types of radio waves used lớn broadcast in the US):
presente simple de “be” bé “I”, de la mañana, abreviatura de “amplitude modulation”: amplitud modulada…
*

*

*

Xem thêm: Cộng Tác Viên ( Ctv Là Gì ? Lợi Ích Mà Ctv Mang Lại Cho Doanh Nghiệp

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |