Whim Là Gì

7 Jesus knew that in this proud world, the man who is considered great is one who controls and commands others & who at the snap of his fingers can have his every whim catered to.

Bạn đang xem: Whim là gì


7 Chúa Giê-su biết rằng trong trần gian kiêu sa này, tín đồ được coi như cao trọng là người dân có quyền lãnh đạo cùng chỉ thị cho người khác và chỉ cần búng tay là được fan khác ship hàng.
This special affection is not the result of some whim but is based on appreciation of outstanding qualities.
28 Yea, they durst not make use of that which is their own lest they should offkết thúc their priests, who vày yoke them according lớn their desires, and have brought them to believe sầu, by their traditions và their dreams và their whims và their visions and their pretended mysteries, that they should, if they did not vày according lớn their words, offkết thúc some unknown being, who they say is God—a being who anever has been seen or known, who bnever was nor ever will be.
28 Phải, bọn họ không thể dám dùng phần đông gì ở trong quyền download của họ nữa, chỉ vị bọn họ sợ hãi xúc phạm cho những thầy bốn tế của họ, là những người sẽ đặt chiếc ách lên họ theo nhu cầu riêng rẽ của bản thân, và vẫn khuyên bảo họ, qua phần đông truyền thống cuội nguồn, đầy đủ niềm mơ ước, gần như ý tưởng ngông cuồng, số đông mộng ảo, cùng đa số tính liệu kín đáo của chính mình, có niềm tin rằng, trường hợp họ ko tuân theo hầu hết lời nói của chính mình, thì chúng ta đã xúc phạm mang lại một đấng vô danh làm sao này mà họ nói là Thượng Đế—một đấng mà người ta chưa lúc nào thấy giỏi biết đến, là đấng chưa khi nào có và cũng trở thành chẳng lúc nào tất cả.
Under Roman legislation in force in the first century C.E., a slave was entirely at the mercy of his master’s whims, lusts, and temper.
Dưới pháp chế La Mã bao gồm hiệu lực thực thi trong chũm kỷ đầu tiên CN, quyền trống mái của bạn nô lệ hoàn toàn phía trong tay chủ; chủ rất có thể đãi đầy tớ tùy hứng, tùy tính khí của bản thân.
In the family, for example, vày you control things by weight of authority even when this means insistence on your own personal whims or fancies?
Chẳng hạn vào mái ấm gia đình, các bạn gồm dùng quyền nhằm định chiếm phần nhiều việc, thậm chí áp đặt ý riêng biệt của bản thân không?
However, the Israelites eventually ignored the spirit of the law và exploited this clause to lớn get divorced on whatever basis suited their whims.
Tuy nhiên, những người Y-sơ-ra-ên từ từ lờ đi ý thức của chính sách này và tận dụng điều khoản này nhằm ly dị bởi bất cứ nguyên do nào say đắm hợp với snghỉ ngơi say mê tuyệt nhất thời của mình.
(Romans 12:3) Eventually, children who are trained khổng lồ respect bedtime rules realize that they are a vital spoke in the family wheel but are not the hub of it —they must consize lớn the family’s routine rather than expect the family’s routine to lớn conkhung to lớn their whims.
Những ttốt được dạy yêu cầu đi ngủ đúng giờ từ từ phân biệt rằng chúng là thành viên đặc biệt vào mái ấm gia đình tuy nhiên không hẳn là nhân trang bị trung tâm—chúng buộc phải theo nề hà nếp của gia đình, chứ cấp thiết buộc cha mẹ đề xuất chiều ý bọn chúng.

Xem thêm: Cách Làm Đồ Chơi Bằng Vỏ Ngao Thiết Kế Handmade, Ý Tưởng Từ Vỏ Ốc


Brothers and sisters, we have sầu not been left alone lớn be influenced by every whim and change in the world’s attitude, but we have the power lớn choose belief over doubt.
Thưa các anh bà mẹ, chúng ta không xẩy ra mặc kệ một mình để bị ảnh hưởng bởi phần đông ý thích và sự biến đổi trong cách biểu hiện của trần gian, mà lại bọn họ bao gồm quyền lực để gạn lọc sự tin cậy gắng vì chưng ngờ vực.
Imagine the outcry that would be heard if, because of some personal whim, a human judge arbitrarily allowed a criminal to go unpunished.
Hãy tưởng tượng giờ đồng hồ bất bình đã nổi lên giả dụ một quan lại tòa bởi ý riêng biệt nào kia tự luôn thể được cho phép kẻ phạm pháp tách ngoài hình pphân tử.
She improvised dialogue, causing confusion aước ao other actors, and infuriated the writer, Julius Epstein, who was called upon to lớn rewrite scenes at her whim.
Bà cũng từ bỏ ý thêm các lời thoại, tạo lo ngại mang đến các bạn diễn, có tác dụng biên kịch Julius Epstein giận sôi lên vày yêu cầu viết lại vài cảnh theo ý bà.
Sometimes, hooded informants identified suspected anti-Japanese Chinese; other times, Japanese officers singled out "suspicious" characters at their whim và fancy.
Đôi khi, những người dân trùm đầu đưa tin tức bị nghi ngờ là fan Hoa chống Nhật; những thời điểm khác, những sĩ quan tiền bạn Nhật chọn ra những cá thể "khả nghi" dựa theo ý thích và tưởng tượng của họ.
Năm 2002, ở tuổi 18, Jackie Chandiru vẫn tmê mệt gia cuộc thi Ngôi sao nhạc pop Coca-Cola một giải pháp bất ngờ.
The inscription indicates that the staff follows the commands of its owner, shrinking or growing to his whim, make copies of itself, và that it is immensely heavy, weighing 17,550 lbs (7,960 kg).
Những mẫu chữ cho thấy thêm rằng cây gậy này tuân thủ theo đúng lệnh của người sở hữu tải nó, rất có thể thu nhỏ dại hoặc pchờ khổng lồ tùy thích, tạo nên bạn dạng sao của nó, với khôn cùng nặng nề (17.550 cân tuyệt 7.960 kg).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M