Windows powershell là gì

Trong Lúc nhiều người tiêu dùng thông thường biết về Commvà Prompt, hết sức ít fan sẽ nghe nói tới Windows PowerShell. Theo một cách như thế nào kia, PowerShell là 1 biện pháp gồm ý đồ sửa chữa Commvà Prompt và hỗ trợ những quyền lực tối cao cùng điều hành và kiểm soát các hệ điều hành Windows. Vậy tại sao nó hết sức khỏe mạnh cùng ai là người dân có Xu thế thực hiện nó tiếp tục hơn. Hãy khám phá Windows PowerShell là gì và phần nhiều gì bạn cũng có thể làm cái gi với nó.

Nguồn ảnh: dzone.com

Windows PowerShell là gì?

Để hỗ trợ cho chính mình một sự hiểu biết giỏi rộng về PowerShell, trước tiên họ đề nghị xác minh một Shell là gì. Không, họ chưa phải sẽ nói tới vỏ của một nhỏ rùa.