WINS LÀ GÌ

Cập nhật links vào Oppa888 không xẩy ra chặn


giải pháp cài đặt & sử dụngWINS

October 26, 2007 at 7:46 am | Posted in Uncategorized | 1 Comment

Cài đặt với thông số kỹ thuật Microsoft WINS Server Services

Windows Internet Name Service (WINS) khi Service này được tiến hành vào Internal Network Domain, nó đã Ship hàng các Computer vào Network giải quyết nhằm tìm NetBIOS names lẫn nhau…

Đang xem: Wins hệ thống là gì

Một Computer A trong Network này hoàn toàn có thể trải qua WINS server để xử lý được NetBIOS name của Computer B ở một Network khác (tất yếu khối hệ thống WINS thường thì chỉ được dùng để xử lý thương hiệu Netbtiện ích ios names trong Nội bộ Network của Tổ chức, tách nhầm lẫn cùng với cách giải quyết hostname của DNS VPS – có chức năng giải quyết tên dạng FQDN (www.nis.com.vn) của Internet hoặc Internal Network Domain.

Bạn đang xem: Wins là gì

Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm “XÂY DỰNG HẠ TẦNG MẠNG TRÊN MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003”, sắp đến được thành lập của mình để làm rõ hơn về sứ mệnh của một WINS server trong Nội cỗ Network .

Các Computer vào Internal Network sẽ được cấu hình với sứ mệnh WINS clients, đã đăng kí thương hiệu của mình (Netbios/Computer names) với WINS server. WINS clients cũng có thể gửi những đòi hỏi tróc nã vấn thương hiệu cho WINS VPS nhằm giải quyết và xử lý Name thành IP.. addresses. Nếu vào Nội bộ Network không có WINS Server, thì Windows clients đã gửi các message dạng broadcast nhằm tìm kiếm Netbtiện ích ios name của Computer ao ước tiếp xúc. Tuy nhiên, nếu như các Computer này nằm tại vị trí một Network không giống (cùng với Network ID khác) thí những Broadcast này có khả năng sẽ bị ngăn chặn (tác dụng ngăn ngừa broadcast là mặc định trên những Router). bởi vậy vào Nội cỗ Network của một Tổ chức, bao gồm nhiều Network Segments, thì vấn đề xử lý cho những Computer tự Network 1 tra cứu NetBtiện ích ios name của những Computers sống Network 2,3. Dùng WINS hệ thống là giải pháp lý tưởng.

WINS VPS cũng đặc biệt quan trọng đặc trưng cho những VPN clients. VPN clients không thẳng liên kết cho Internal Network, cùng như thế quan trọng dùng broadcasts để xử lý NetBIOS names của các Computers bên trong Nội bộ Network . (Trừ khi bạn dùng Windows Server 2003 cùng mlàm việc tính năng NetBIOS proxy, vẫn cung cấp NetBIOS broadcast, tuy vậy hết sức hạn chế). VPN clients dựa vào WINS VPS để xử lý NetBIOS names cùng sử dụng những ban bố này nhằm search kiếm những Computers trong My Network Places của Internal Network.

Cài đặt WINS Service

Windows Internet Name Service (WINS) được sử dụng nhằm giải quyết và xử lý NetBIOS names ra IP. Addresses (đơn giản bởi chúng ta đang sử dụng Network TCP/IP., Network giao tiếp theo số- IPhường. address, Computer name chỉ nên nhân tố prúc, cùng là kinh nghiệm xác lập tiếp xúc, bởi vì thương hiệu dễ nhớ rộng số). Trong những mô hình Network bắt đầu ngày nay (ví dụ Network Microsoft Windows 2000/2003) thực hiện phương án tra cứu tên thiết yếu sẽ là DNS service, WINS service triển khai thêm là 1 sự chắt lọc, cùng trọn vẹn ko bắt buộc). Tuy nhiên nhiều Tổ chức ý muốn sử dụng My Network Places nhằm có thể khẳng định các Server bên trên Network. Chúng ta biết rằng My Network Places hoạt động tra cứu tìm những Network Computer dựa vào Service Windows Browser. Và Windows Browser service giải quyết thương hiệu dựa vào căn cơ Broadcast ( broadcast-based service), trường hợp Network xúc tiến WINS server Windows Browser bên trên những Computer sẽ nhờ vào vào WINS hệ thống để tích lũy công bố về các Computers phân tán mọi những Segment của Network.

Xem thêm: Phó Bản Bí Mật Âm Dương Sư, Vượt Phó Bản Bí Mật Ootengu Tầng 10

Ngoài ra, WINS service cũng rất được thử khám phá tiến hành khi các VPN clients mong muốn dành được list những Computers trong Nội bộ Network . Mục đích tải WINS hệ thống trong giải đáp này để cung cấp giải quyết NetBIOS name và Windows browser service cho các VPN clients.
Tiến hành công việc sau để mua WINS:

1. Click Start, Control Panel. Click Add or Remove Programs. 2. Trong Add or Remove Programs,Cliông chồng Add/Remove Windows Components 3. Trên Windows Components page, kéo xuống list Components và chọn Networking Services entry. Clichồng Details. 4. Trong Network Services dialog box, check vào Windows Internet Name Service (WINS) kiểm tra box.Cliông xã OK.

*

5. Cliông chồng Next bên trên Windows Components page.

6. Click OK trên Insert Disk dialog box. Trong Files Needed dialog box, chuyển đường truyền đến I386Copy files from text box cùng clichồng OK.

7. Click Finish trên Completing the Windows Components Wizard page.

8. Đóng Add or Remove sầu Programs.

WINS hệ thống đang sẵn sàng Ship hàng nhu yếu đăng kí NetBIOS name ngay nhanh chóng cơ mà ko nên bất kể cấu hình thêm làm sao. ISA Server 2004 Firewall, Domain controller, cùng những Internal Network clients tất cả sẽ tiến hành thông số kỹ thuật như WINS Client cùng đã đăng kí cùng với WINS hệ thống vào mục xác lập TCP/IP của bản thân (TCP/IP Properties settings)