Wins Là Gì

Cập nhật link vào Oppa888 không bị chặn


cách cài đặt & sử dụngWINS

October 26, 2007 at 7:46 am | Posted in Uncategorized | 1 Comment

Cài đặt và cấu hình Microsoft WINS Server Services

Windows Internet Name Service (WINS) khi Service này được triển khai trong Internal Network Domain, nó sẽ phục vụ các Computer trong Network giải quyết để tìm NetBIOS names lẫn nhau…

Đang xem: Wins server là gì

Một Computer A trong Network này có thể thông qua WINS server để giải quyết được NetBIOS name của Computer B ở một Network khác (tất nhiên hệ thống WINS thông thường chỉ được dùng để giải quyết tên Netbios names trong Nội bộ Network của Tổ chức, tránh nhầm lẫn với cách giải quyết hostname của DNS server – có khả năng giải quyết tên dạng FQDN (www.nis.com.vn) của Internet hoặc Internal Network Domain.

Bạn đang xem: Wins là gì

Các bạn có thể tham khảo “XÂY DỰNG HẠ TẦNG MẠNG TRÊN MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003”, sắp được phát hành của tôi để hiểu rõ hơn về vai trò của một WINS server trong Nội bộ Network .

Các Computer trong Internal Network sẽ được cấu hình với vai trò WINS clients, sẽ đăng kí tên của mình (Netbios/Computer names) với WINS server. WINS clients cũng có thể gửi các yêu cầu truy vấn tên đến WINS server để giải quyết Name thành IP addresses. Nếu trong Nội bộ Network không có WINS Server, thì Windows clients sẽ gửi các message dạng broadcast để tìm Netbios name của Computer muốn giao tiếp. Tuy nhiên, nếu các Computer này nằm tại một Network khác (với Network ID khác) thí các Broadcast này sẽ bị ngăn chặn (chức năng ngăn chặn broadcast là mặc định trên các Router). Như vậy trong Nội bộ Network của một Tổ chức, gồm nhiều Network Segments, thì việc giải quyết cho các Computer từ Network 1 tìm NetBios name của các Computers ở Network 2,3. Dùng WINS server là giải pháp lý tưởng.

WINS server cũng đặc biệt quan trọng cho các VPN clients. VPN clients không trực tiếp kết nối đến Internal Network, và như vậy không thể dùng broadcasts để giải quyết NetBIOS names của các Computers bên trong Nội bộ Network . (Trừ khi bạn dùng Windows Server 2003 và mở chức năng NetBIOS proxy, sẽ hỗ trợ NetBIOS broadcast, nhưng rất hạn chế). VPN clients dựa vào WINS server để giải quyết NetBIOS names và sử dụng các thông tin này để tìm kiếm các Computers trong My Network Places của Internal Network.

Cài đặt WINS Service

Windows Internet Name Service (WINS) được sử dụng để giải quyết NetBIOS names ra IP Addresses (đơn giản vì chúng ta đang dùng Network TCP/IP, Network giao tiếp theo số- IP address, Computer name chỉ là yếu tố phụ, và là thói quen xác lập giao tiếp, vì tên dễ nhớ hơn số). Trong các mô hình Network mới ngày nay (ví dụ Network Microsoft Windows 2000/2003) sử dụng giải pháp tìm tên chính đó là DNS service, WINS service triển khai thêm là một sự lựa chọn, và hoàn toàn không bắt buộc). Tuy nhiên nhiều Tổ chức muốn dùng My Network Places để có thể xác định các Server trên Network. Chúng ta biết rằng My Network Places hoạt động tìm kiếm các Network Computer dựa trên Service Windows Browser. Và Windows Browser service giải quyết tên dựa trên nền tảng Broadcast ( broadcast-based service), nếu Network triển khai WINS server Windows Browser trên các Computer sẽ phụ thuộc vào WINS server để thu thập thông tin về các Computers phân tán khắp các Segment của Network. Ngoài ra, WINS service cũng được yêu cầu triển khai khi các VPN clients muốn có được danh sách các Computers trong Nội bộ Network . Mục đích cài WINS server trong hướng dẫn này để hỗ trợ giải quyết NetBIOS name và Windows browser service cho các VPN clients.

Xem thêm: Phó Bản Bí Mật Âm Dương Sư, Vượt Phó Bản Bí Mật Ootengu Tầng 10


Tiến hành các bước sau để cài WINS:

1. Click Start, Control Panel. Click Add or Remove Programs. 2. Trong Add or Remove Programs,Click Add/Remove Windows Components 3. Trên Windows Components page, kéo xuống danh sách Components và chọn Networking Services entry. Click Details. 4. Trong Network Services dialog box, check vào Windows Internet Name Service (WINS) check box.Click OK.

*

5. Click Next trên Windows Components page.

6. Click OK trên Insert Disk dialog box. Trong Files Needed dialog box, đưa đường dẫn đến I386Copy files from text box và click OK.

7. Click Finish trên Completing the Windows Components Wizard page.

8. Đóng Add or Remove Programs.

WINS server đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đăng kí NetBIOS name ngay lập tức mà không cần bất cứ cấu hình thêm nào. ISA Server 2004 Firewall, Domain controller, và các Internal Network clients tất cả sẽ được cấu hình như WINS Client và sẽ đăng kí với WINS server trong mục xác lập TCP/IP của mình (TCP/IP Properties settings)