Wiring là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Wiring là gì

*
*
*

wiring
*

wiring /"wai ri / danh từ (rađiô) sự gắn ráp (kỹ thuật) sự chằng lưới sắt (điện học) sự đặt con đường dây; khối hệ thống dây điện
tiến công điệndây dẫnelectric wiring: sự đặt dây dẫnelectric wiring: sự đi dây dẫnopen wiring: dây dẫn năng lượng điện hởopen wiring: dây dẫn ngoàivertical electrical wiring: ống dây dẫn đứngwiring harness: chùm dây dẫn năng lượng điện (riêng cho một thiết bị)wiring harness: cỗ dây dẫn (sinh sống tàu vũ trụ)wiring harness: cỗ dây dẫn điệndây nốinối dâyLWC (loop wiring concentrator): cỗ triệu tập nối dây mạch vòngelectric wiring: sự nối dây điệnelectrical wiring: sự nối dây điệnloop wiring concentrator (LWC): cỗ triệu tập nối dây mạch vòngprinted wiring: sự nối dây mạch inschematic wiring diagram: sơ đồ vật nối dâywiring board: bảng nối dâywiring board: tnóng nối dâywiring diagram: sơ đồ nối dâywiring system: khối hệ thống nối dâymắc dâyelectric wiring: sự mắc dâyelectrical wiring: sự mắc dây điệnenclosed wiring system: khối hệ thống mắc dây kínlow voltage wiring: mắc dây hạ thếopen wiring: sự mắc dây lộ thiênwiring diagram: lượng vật mắc dâywiring diagram: sơ đồ gia dụng mắc dâywiring enclosure: sự mắc dây kínwiring schema: sơ trang bị mắc dâysự dẫnsự đấu dâybox wiring: sự đấu dây trong hộpelectric wiring: sự đấu dây điệnbài toán mắc dây điệnLĩnh vực: y họcbuộc vòngcircum ferantial wiring: buộc vòng quanh hàmLĩnh vực: điệnphương pháp bắt dâygiải pháp đi dâyLĩnh vực: điện lạnhsự đặt dây dẫnsự đấu dây điệnsự đi dây dẫnsự mắc dâyelectrical wiring: sự mắc dây điệnopen wiring: sự mắc dây lộ thiênwiring enclosure: sự mắc dây kínLĩnh vực: xây dựngsự đặt đường dây (điện)sự đi dâyelectric wiring: sự đi dây điệnelectric wiring: sự đi dây dẫnelectrical wiring: sự đi dây điệnflush wiring: sự đi dây phẳngindoor wiring: sự đi dây mặt tronginternal wiring: sự đi dây bên trongPCB (printed wiring board)bảng mạch nối đã inbroadcasting wiring receptacletrạm truyền thanhburied wiringdây đặt kínburied wiringsự đặt dây kínconcealed electrical wiringdây năng lượng điện ẩnconcealed electrical wiringdây năng lượng điện kíncontrol panel wiringkéo dây bảng điều khiểnelectric wiringsơ đồ đấu điệnelectric wiringsơ thứ mạch điệnelectric wiringsự đặt (đường) dây điệnelectric wiringsự đấu dâyelectrical wiringcách mắc điệnelectrical wiringsơ trang bị đấu điệnelectrical wiringsơ đồ gia dụng mạch điệnenclosed wiring systemhệ thống đặt đường dây kínexplosion proof wiringdây điện phòng nổ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): wire, wireless, wiring, wire, wiry


*

*Xem thêm: Bí Mật Cưới Nữ Sinh Ngân Hàng 9X, Nam Cường Sinh Năm Bao Nhiêu

*

wiring

Từ điển Collocation

wiring noun

ADJ. electric/electrical | dangerous, faulty, loose | mains | house

VERB + WIRING renew, replace The existing wiring will have lớn be replaced. | take out They took out the old wiring. | disconnect | kiểm tra (over), have a look at We"d better get an electrician to lớn kiểm tra the wiring before we start decorating. | conceal The wiring was concealed behind a false panel.

WIRING + NOUN diagram | system

Từ điển WordNet


n.

a circuit of wires for the distribution of electricitythe work of installing the wires for an electrical system or device

n.

ligament made of metal & used to fasten things or make cages or fences etcthe finishing line on a racetrack

v.

provide with electrical circuits

wire the addition to the house

fasten with wire

The columns were wired to lớn the beams for support

string on a wire

wire beads
Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Game Âm Dương Sư Bản Trung Or Global,, Âm Dương Sư

English Synonym & Antonym Dictionary

wires|wired|wiringsyn.: bind cable electrify fasten telegraph tie

Chuyên mục: CUỘC SỐNG