Wisely là gì

Over the centuries many wise men & women—through logic, reason, scientific inquiry, và, yes, through inspiration—have discovered truth.

Bạn đang xem: Wisely là gì


Qua các cố kỉnh kỷ, nhiều người phái mạnh và tín đồ người vợ khôn ngoan---qua tính hợp lý, lý luận, vấn đề mày mò bằng khoa học, cùng vâng, cả sự soi dẫn nữa---vẫn khám phá ra lẽ thiệt.
The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward khổng lồ discuss.”
Thánh chức Nước Ttránh tháng 5 năm 1990 tất cả ghi vào bài xích “Khéo cần sử dụng sách báo mà lại bọn họ có”: “Trong vài ba ngôi trường vừa lòng, chắc rằng chúng ta thấy cực nhọc lòng bàn tới sự motoavangard.comệc xin người ta Tặng Ngay tiền để yểm trợ quá trình rao giảng mọi cụ giới”.
The apostles were not cowards, but when they learned of a plot khổng lồ stone them, they wisely left khổng lồ preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.
Các sứ đồ dùng ko hèn nhát, cơ mà lúc biết được người ta âm mưu ném đá, họ khôn ngoan rời nơi kia đến rao giảng tại Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á làm motoavangard.comệc phía phái mạnh tỉnh Ga-la-ti.
“The way of the foolish one is right in his own eyes,” says the king of Israel, “but the one listening to lớn counsel is wise.” —Proverbs 12:15.
“Đường-lối của kẻ ngu-muội vốn ngay-thẳng theo đôi mắt nó”, vị vua nước Y-sơ-ra-ên nói, “còn bạn khôn-ngoan nghe lời khuyên-dạy”.—Châm-ngôn 12:15.
Trong mỗi ngôi trường vừa lòng, bọn họ vẫn nhận biết hình thức Kinh Thánh có thể giúp mình đưa ra quyết định khôn ngoan.
The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false.
Kinch Thánh ko phân tích điều ấy gồm tương tác tới sự hỗ trợ của thiên sđọng, mưa thiên thạch nhưng mà các thuật sĩ của Si-sê-ra cho là điềm glàm motoavangard.comệc, hoặc đều lời tiên đoán thù không đúng dựa vào chiêm tinc.
Wise counselors often “salt” their words with illustrations, since these can emphakích cỡ the seriousness of a matter or can help the recipient of counsel lớn reason & lớn motoavangard.comew a problem in a new light.
Những fan khuyên bảo khôn ngoan hay “nêm thêm muối” vào khẩu ca của mình bằng cách cần sử dụng ví dụ, vì chưng lời ví dụ nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề hoặc có thể giúp người nghe trình bày và quan sát vấn đề bên dưới một kỹ càng new.

Xem thêm: Để Miễn Nhiễm Đòn Phá Thiên Của Jinsoyun Thực Hiện Đòn Phá Thiên Lúc Nào?


So it is wise to be cautious when it comes to treatments that feature stunning claims but that are promoted merely with hearsay testimonials.
Thế nên điều khôn ngoan là hãy chình họa giác cùng với các phương pháp điều trị được cho rằng đã chữa trị ngoài dịch một giải pháp kỳ diệu mà lại chẳng qua chỉ dựa trên phần nhiều tin đồn thổi với thừa nhận xét vô căn cứ.
The Bible reminds us: “There exists the one speaking thoughtlessly as with the stabs of a sword, but the tongue of the wise ones is a healing.”
Kinc Thánh đề cập chúng ta: “Lời vô độ đâm-xoi khác như thế nào gươm; cơ mà lưỡi fan khôn-ngoan vốn là dung dịch hay”.
22 All these motoavangard.commotoavangard.comd descriptions lead us to lớn one conclusion —nothing can prsự kiện the all-powerful, all-wise, và incomparable Jehovah from fulfilling his promise.
22 Tất cả các lời miêu tả trung thực này đưa chúng ta mang đến một kết luận—không gì hoàn toàn có thể ngăn uống cản Đức Giê-hô-va toàn năng, vô cùng khôn ngoan cùng vô tuy vậy, triển khai lời hứa của Ngài.
Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên: “Người sáng suốt thì lần khần từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV).
(Jeremiah 10:23) Indeed, there is no teacher, no expert, no counselor better equipped lớn teach us the truth & to lớn make us wise and happy.
(Giê-rê-mi 10:23) Quả thật, không có người thầy, Chuyên motoavangard.comên hoặc cố gắng vấn như thế nào có đầy đủ điều kiện rộng nhằm dạy bọn họ lẽ thiệt đôi khi giúp họ trở bắt buộc khôn ngoan và niềm hạnh phúc.
Không nlỗi Áp-sa-lôm, fan đầy ước mơ, Bát-xi-lai đó đã khôn ngoan biểu hiện tính từ tốn.—Châm-ngôn 11:2.
Humility enabled Jesus’ “unlettered & ordinary” disciples khổng lồ grasp và apply spiritual truths that escaped those who were “wise and intellectual” but only “in a fleshly way.”
Sự khiêm nhường đã giúp các môn sinh “dốt-nát ko học” của Chúa Giê-su rất có thể hiểu với vận dụng hầu hết lẽ thật thiêng liêng trong những khi rất nhiều kẻ ‘khôn-ngoan, sáng dạ’, nhưng lại chỉ “theo xác-thịt”, thì cần thiết đọc được.
They may think that they have sầu made a wise decision, reasoning that it will prsự kiện them from rushing inlớn an unwise marriage.

Xem thêm: Dung Mạo Lý Liên Kiệt Qua 40 Năm, Lý Liên Kiệt


Họ hoàn toàn có thể nghĩ rằng sẽ là quyết định khôn ngoan, trình bày rằng làm cho vắt sẽ giúp đỡ chúng ta rời lao vào một cuộc hôn nhân gia đình thiếu thốn sáng suốt.

Chuyên mục: CUỘC SỐNG