WISHBONE LÀ GÌ

the V-shaped bone between the neck & breast of a cooked bird that traditionally is removed from the bird và pulled apart by two people, allowing the one who gets the longer piece khổng lồ make a secret wish
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú motoavangard.com.

Bạn đang xem: Wishbone là gì

Học những từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Huy Khánh Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Diễn Viên Huy Khánh


Các ý kiến của các ví dụ không biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press giỏi của những công ty trao giấy phép.
There have sầu been cases of vehicle suspension units collapsing because kém chất lượng wishbones supplied through what seemed lớn be a legitimate source then turned out lớn be counterfeit.
The strategic opposite of the wishbone is the spread offense, developed by professional and college coaches throughout the 1960s và 1970s.
Areas of the skeleton with important similarities include the neck, pubis, wrist (semi-lunate carpal), arm và pectoral girdle, furcula (wishbone), và breast bone.
Putting the front và rear pivots of the wishbones so far apart meant that the radius arms could be (& were) eliminated.
It did not incorporate the curved wishbone booms of the modern windsurfer, but rather a straight boom that became curved in use.
The suspension comprised double wishbones, coil springs, hydraulic shoông chồng absorbers, và anti-roll bars front & rear; four wheel disc brakes were also fitted.
The front suspension was changed lớn a more conventional configuration with double wishbones, coil springs, telescopic shoông xã absorbers, and an anti-roll bar.
*

*

*

*

Thêm công dụng hữu ích của motoavangard.com motoavangard.com vào trang mạng của doanh nghiệp sử dụng tiện ích khung tra cứu tìm miễn phí tổn của Cửa Hàng chúng tôi.
Tìm tìm vận dụng tự điển của Cửa Hàng chúng tôi ngay lập tức lúc này cùng chắc chắn rằng rằng các bạn không bao giờ trôi mất xuất phát điểm từ một đợt nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications