ý nghĩa tên hải anh

*Bạn đang xem: ý nghĩa tên hải anh

Bộ 85 水 tbỏ <7, 10> 海海 hảihǎi(Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải 南海, Địa Trung Hải 地中海.(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư 漢書: Chử hải vi diêm 煮海為鹽 (Thác truyện 錯傳) Nấu nước biển làm muối.(Danh) Hồ lớn vào đất liền. ◎Như: Tkhô nóng Hải 青海, Trung Nam Hải 中南海.(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải 人海 biển người, hoa hải 花海 rừng hoa.(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên 苦海無邊 bể khổ không cùng, học hải vô nhai 學海無涯 bể học không bờ bến.(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ 周禮: Tứ hải san xuyên 四海山川 (Hạ quan tiền 夏官, Giáo nhân 校人) Khắp bốn phương sông núi.(Danh) Chén, bát lớn. ◎Như: trà hải 茶海 chén trà khổng lồ, tửu hải 酒海 chén rượu to.(Danh) Họ Hải.(Tính) Rất lớn, lớn. ◎Như: hải lượng 海量 vô số, rất nhiều.(Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ 海罵 chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc phụ thân môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu 罷, 罷! 可以不必見, 他比不得咱們家的孩子們, 胡打海摔的慣了 (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen thuộc rồi.(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn 他嚴重怠工, 所以被老闆海刮了一頓 nó làm việc quá sức lười biếng, bị ông chủ mắng mang lại một trận nên thân.1. <上海> thượng hải 2. <公海> công hải 3. <南海> nam giới hải 4. <海關> thương chính 5. <英吉利海峽> anh cat lợi hải hạp 6. <誓海盟山> thệ hải minh sơn 7. <人海> nhân hải 8. <佛海> phật hải 9. <大海> đại hải 10. <地中海> địa trung hải 11. <眼空四海> nhãn không tứ đọng hải 12. <海嘯> hải năng khiếu
海 có 10 nét, cỗ thuỷ: nước(85)嗨 gồm 13 đường nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)澥 bao gồm 16 đường nét, bộ thuỷ: nước(85)獬 có 16 nét, bộ khuyển: nhỏ chó(94)醢 bao gồm 17 đường nét, cỗ dậu: 1 trong các 12 địa chi(164)


Xem thêm: Phúc Tra Là Gì ? Khám Phúc Tra Sức Khỏe Nghĩa Vụ Quân Sự Là Gì

Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm tkhô hanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.


Xem thêm: Ca Sĩ Đức Phúc Sinh Năm Bao Nhiêu, Vũ Cát Tường

泱 tất cả 8 đường nét, bộ thuỷ: nước(85)英 gồm 9 nét, cỗ thảo: cỏ(140)婴 gồm 11 đường nét, cỗ nữ: phái nữ, đàn bà, lũ bà(38)瑛 gồm 13 nét, cỗ ngọc: tiến thưởng, ngọc(96)嘤 tất cả 14 đường nét, cỗ khẩu: mẫu miệng(30)撄 gồm 14 đường nét, bộ thủ: tay(64)缨 tất cả 14 nét, cỗ mịch: sợi tơ nhỏ(120)罂 có 14 đường nét, bộ phẫu: đồ sành(121)樱 tất cả 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 bao gồm 15 nét, bộ ngọc: tiến thưởng, ngọc(96)甇 gồm 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 có 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 đường nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)鹦 có 16 đường nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)霙 bao gồm 17 nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 gồm 17 đường nét, cỗ nữ: phái nữ, phụ nữ, bầy bà(38)甖 có 19 đường nét, bộ ngõa: ngói(98)嚶 tất cả đôi mươi đường nét, bộ khẩu: dòng miệng(30)攖 gồm 20 nét, bộ thủ: tay(64)罌 bao gồm 20 nét, cỗ phẫu: vật dụng sành(121)櫻 bao gồm 21 nét, bộ mộc: mộc, cây cối(75)瓔 có 21 nét, cỗ ngọc: rubi, ngọc(96)癭 bao gồm 22 nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)纓 gồm 23 đường nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)鸚 bao gồm 28 nét, bộ điểu: nhỏ chim(196)

Chuyên mục: KHÁI NIỆM